คู่มือบริการประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
 
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2559
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2559
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2559
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 55 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2559
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2559
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84290 โทรศัพท์ 0-7737-9769, 08-6471-5139 ต่อ 0 หรือ 2 โทรสาร: 0-7737-9769
Copyright © 2014 WWW.THATHONGMAI.GO.TH : All Rights Reservd.