ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :

 อบต.ท่าทองใหม่ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งดังนี้

1. ครู  

2. นักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดตามประกาศ

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 1135 คน