ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่โรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โครงการละ 30,000-60,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับประเด็นในการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 1120 คน