ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ท่าทองใหม่
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ท่าทองใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 3 คน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน