ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  รายละเอียด :

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยการจัดระบบแปลงบที่ดินใหม่ เพื่อให้ที่ทุกแปลงมีทางเข้า-ออก มูลค่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน 

 QR Code

 หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 077-286698 ต่อ 19-24

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน