ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งขิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน