ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งรายเดิมและรายใหม่
  รายละเอียด :

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2562) จำนวน 3 ราย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84290 โทรศัพท์ 0-7737-9769, 08-6471-5139 ต่อ 0 หรือ 2 โทรสาร: 0-7737-9769
Copyright © 2014 WWW.THATHONGMAI.GO.TH : All Rights Reservd.