ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : อบต.ท่าทองใหม่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์รายละเอียด :
    

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**