ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าทองใหม่
รายละเอียด :
    

               วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ นายสิริพล ใจงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าทองใหม่  ร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - กันยายน 2564)  และติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**