ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
รายละเอียด :
    

        นายสิริพล ใจงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล อปพร. ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนถนนและทางน้ำ

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเส้นทางสายรองในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ท่าทองใหม่

โดย :  จัดตั้งด่านชุมชนในลักษณะด่านเคลื่อนที่ ในถนนสายรองเขต อบต.ท่าทองใหม่  

ระยะเวลาดำเนินการ : 11-17 เมษายน 2565  จำนวน 7 วัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**